Dzień Służb Społecznych 2021

Szanowni Państwo,

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do ww. Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji, i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokoje 225 i 226), lub w kancelarii ogólnej (pokój nr 2),
  • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 4 października 2021r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach ustalonych w poniższych Zarządzeniach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Kubiś w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej (pokój 225) – tel. 32 416 50 00 wew. 9225.

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali nastąpi w dniu 18 listopada br. podczas obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.