Program „Romowie Jutra (kontynuacja)”

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że od marca 2021 roku realizuje Program „Romowie Jutra (kontynuacja)” w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Miastu Chorzów przyznano dotacje celowe na realizację następujących zadań:

  1. „Dni tolerancji – równi sobie” – w wysokości 8 000 zł.
  2. „Romowie Jutra – nauka języka polskiego, czytania i pisania dla wybranych dorosłych z romskiej mniejszości etnicznej” – w wysokości 2 400 zł.
  3. „Romowie Jutra – Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół (kontynuacja)” – w wysokości 58 000 zł.

W ramach części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki przyznano dotację na realizację zadań pn.:

  1. „Romowie Jutra – wycieczka integracyjno-edukacyjna” – w wysokości 2 985 zł.
  2. „Romowie Jutra – Półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół” – w wysokości 7 600 zł.