Komunikat

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego zakończenie zawieszenia działalności jest możliwe przy bezwzględnym zachowaniu procedur sanitarnych mających na celu zapobieganie zachorowaniu na COVID-19.

W związku z powyższym CAS wznawia działalność oferując wsparcie zgodnie z regulaminem jednostki i w reżimie sanitarnym.

Brak stosowania się do wytycznych skutkować będzie odmową korzystania z naszych usług.