Dni Tolerancji – Równi Sobie

W dniu 28.05.2012 w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyły się warsztaty w ramach „Dni Tolerancji – Równi Sobie”. To jedno z zadań, na które Miasto Chorzów otrzymało środki w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

W spotkaniu tym brały udział dzieci i młodzież Romskiej Świetlicy Środowiskowej z Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej „Chatka” z Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Serce. Warsztaty te prowadzone były przez trenerów partnera projektu Stowarzyszenie „W Każdym Wieku”.

Warsztaty te miały na celu integrację międzyświetlicową i uświadomienie, że kolor skóry, przynależność etniczna tak naprawdę nie stoją na przeszkodzie wspólnej zabawie, spotkaniom i wzmacnianiu wzajemnego szacunku.

Warsztaty zakończone były ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz biesiadowaniem i śpiewem.