Zajęcia ze zdrowego stylu życia

Pierwsze koty za płoty!

Zajęcia ze zdrowego stylu życia, choć w reżimie sanitarnym, to było super.