Informacja z WUP w Katowicach dla organizacji pozarządowych, dot. konkursu na projekty aktywizacji zawodowej

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy informację otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dotyczącą konkursu na projekty aktywizacji zawodowej, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe.

Informacja WUP w Katowicach