Szkolenie – Zamknięcie roku dla NGO – Część II

Centrum Aktywizacji Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe na drugą część szkolenia na temat: „Zamknięcie roku dla NGO – Sprawozdania finansowe i CIT za rok 2018.”

Szkolenie odbędzie się 25. marca 2019r. o godzinie 15:30.

Wykładowca: P. Justyna Bartosiewicz

Osoby chętne prosimy o kontakt z sekretariatem CAS osobiście, mailowo lub telefonicznie.