Śląskie Lokalnie – małe granty FIO

Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. „100 grantów na 100 lecie niepodległości”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie.

Szczegóły na https://www.fioslaskie.com/