Ogłoszenie Stowarzyszenia Akcjonariuszy Huty „BATORY” S.A. w Chorzowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty „BATORY” S.A. w Chorzowie obradujące 6 czerwca 2018r. podjęło uchwałę o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji.

Dnia 7 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianach danych w KRS dla Stowarzyszenia.

Tym samym informujemy wszystkich członków, że trwa proces likwidacji Stowarzyszenia. Jednocześnie do ukończenia procesu będą pełnione dyżury likwidatorów w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godzinach od 12:30 do 14:00.