Kulturalnik

Dnia 26. kwietnia br. odbył się kolejny Kulturalnik. Tym razem na nasz wykładowca dr Marek Kosma Cieśliński przybliżył Śląsk poprzez pryzmat filmów dokumentalnych oraz pokazał jak ważna jest praca kronikarzy filmowych.