Ministerstwo Finansów przypomina: OPP do 30 czerwca 2018 r. zgłaszają rachunki bankowe do przekazania 1 proc. podatku

  • Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego, na które trafiają środki z 1 proc. podatku przekazywanego w rocznych deklaracjach PIT.
  • Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 należy złożyć do 30 czerwca 2018 r

Ministerstwo Finansów przypomina organizacjom pożytku publicznego1 o obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu (wg siedziby organizacji) rachunku bankowego do przekazania 1 proc. podatku na ich rzecz. OPP składają zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 i wypełniają część C.2.1.2. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego mają na to czas do 30 czerwca 2018 r.

Rachunek bankowy powinny w szczególności zgłosić te organizacje, które po raz pierwszy znalazły się w wykazie OPP oraz organizacje, które po 30 czerwca 2017 r. zmieniły numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku przez organy podatkowe. Dla organizacji, które zgłosiły rachunek bankowy w latach poprzednich i nie wymaga on aktualizacji, nadal pozostaje on właściwy do przekazania 1 proc. podatku przez organy podatkowe.​

Jeśli OPP nie zgłoszą lub nie zaktualizują numeru rachunku do 30 czerwca br., nie otrzymają środków z 1 proc. podatku.


1 Organizacje Pożytku Publicznego, które figurują w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) – wykaz organizacji pożytku publicznego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

2 Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2017r., poz. 2452).