Nowy wzór umowy o dotację

3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające m.in. nowy wzór umowy dotacyjnej, czyli umowy na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie NGO.pl