Fundacja „W każdym wieku” – Projekty na lipiec 2016

RZEŹBA W PARKU ŚLĄSKIM
warsztaty dla młodzieży i dorosłych
technika – papier maché

Czas trwania: od 04.07.2016 do 15.07.2016
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po 3 godziny w godzinach 16.00-19.00.
Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3.

WYTAŃCZYĆ TO CO ŚLĄSKIE
warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Czas trwania: od 04.07.2016 do 15.07.2016
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po 2 godziny w godzinach 18.00-20.00.
Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3.