Nowy podmiot prowadzący

Od dnia 1. czerwca 2015 podmiotem prowadzącym dotychczasowe Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych został Chorzowski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z czym Centrum zostało przekształcone w Centrum Aktywizacji Społecznej.