Zespół Świetlic Dzielnicowych „Chatka” – Stowarzyszenie „Serce”

Podopieczni "Chatek" na balu maskowym w 2011 roku.
Podopieczni „Chatek” na balu maskowym w 2011 roku.

Świetlice Środowiskowe „Chatka” prowadzone przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat i młodzieży gimnazjalnej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i wychowawczej. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego – 5 świetlic socjoterapeutycznych i 2 środowiskowe. Codziennie podopieczni otrzymują pełnowartościowy posiłek; w czasie roku szkolnego jest to kolacja, zaś w czasie ferii i wakacji obiad. Świetlice są wpisane w Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego Wojewody Śląskiego. Placówki gwarantują opiekę pedagogiczną, pomoc logopedyczną, psychologiczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia świetlicowe oraz korepetycje – łącznie dla około 350 wychowanków.

  • „Chatka na Ratuszowej” w Chorzowie Batorym, ul. Ratuszowa 20 przy SP-37 (działa od 01.04.2003)
  • „Chatka na Głównej” w Chorzowie Maciejowicach, ul. Główna 21 przy SP-25 (działa od 01.09.2003)
  • „Chatka na 3 Maja” w Chorzowie, ul. 3-go Maja 78 przy SP-15 (działa od 01.03.2006)
  • „Chatka na Piotra” w Chorzowie, ul. Piotra (działa od 01.09.2010)

Świetlice prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Chorzowa. Oprócz zadań realizowanych przez poszczególne świetlice, prowadzone są działania mające na celu integrację środowisk. Zorganizowano konkurs Scrabble, spartakiadę, rajd górski, spotkanie ze Św. Mikołajem oraz Jubileusz Chatek (pięciolecie działalności), w czasie którego w roku 2008 wręczono po raz pierwszy odznaki „Przyjaciel Chatki”. Odznaki te będą raz w roku wręczane osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wspierają naszą działalność. Prowadzona była również akcja „zima w mieście” i „lato w mieście”. Dla ponad 100 dzieci organizowane są corocznie kolonie letnie.

Podopieczni "Chatek" na koloniach w Łebie w 2012 roku.
Podopieczni „Chatek” na koloniach w Łebie w 2012 roku.

Wolontariusze Chatek wielokrotnie brali udział w zbiórce żywności organizowanej przez Śląski Bank Żywności w Rudzie Śląskiej. W kwietniu 2008 Zespół Świetlic Dzielnicowych „Chatka” uczestniczył w miłej uroczystości w Urzędzie Miasta Chorzów, w czasie której przedstawiciele Banku Zachodniego prowadzący Fundację Bank Dziecięcych Uśmiechów przekazali na rzecz świetlic czek w wysokości 3.000,00 zł na zorganizowanie wycieczki do Bochni dla 50 podopiecznych.

Na bieżąco prowadziliśmy współpracę z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, umożliwiając studentom odbywanie praktyk.

Chatki

Naszą działalność statutową rozpoczęliśmy w II kwartale 2003 roku projektami dotyczącymi prowadzenia Domów Dziennego Pobytu przy ul. 3-go Maja oraz ul. Wolności – ten drugi Dom został później przeniesiony do pomieszczeń parafialnych Parafii Świętego Ducha przy ul. Dąbrowskiego.

Halloween 2012 - "Chatka"
Halloween 2012 – „Chatka”

Równolegle, z dniem 31 marca 2003 roku ruszyła Chatka 1 przy ul. Ratuszowej 20 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 37. Kolejne Chatki, które tworzyły Zespół Świetlic dzielnicowych „CHATKA” rozpoczęły swoją działalność. W Maciejkowicach – Chatka 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ulicy Głównej 21 dnia 01.09.2003, rok później dołączyła Chatka 3 – pierwsza dla gimnazjalistów w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 4, Chatka 4 – w Gimnazjum nr 5 przy ul. 11-go Listopada 25 od dnia 1 lutego 2005, Chatka 5 – w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 od 1 marca 2006, Chatka 6 w Gimnazjum nr 3 przy ul. 3-go Maja 22 dnia 1 kwietnia 2007. Najmłodsza ze świetlic Chatka 7 działa od 1 marca 2008 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133.

Chatki są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego, w każdej z nich jest 50 miejsc. Dzieci i młodzież mogą tu liczyć na wszechstronną pomoc m.in. w odrabianiu zadań domowych, pomoc w nauce, zajęcia w kółkach zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu. Radą i pomocą służy również psycholog, logopeda, specjalista od gimnastyki korekcyjnej. Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy na uczestników świetlicy czeka wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i opiekuńczo-wychowawcza. W pięciu świetlicach odbywają się zajęcia w grupach socjoterapeutycznych, prowadzone przez doświadczonych socjoterapeutów.

Zajęcia w świetlicy kończą się posiłkiem. W ciągu roku szkolnego jest to kolacja, zaś w czasie ferii i letnich wakacji gdy zajęcia odbywają się rano – obiad.

Oprócz codziennych zajęć zgodnych z harmonogramem poszczególnych świetlic organizowane są również zajęcia i spotkania integracyjne dla całego zespołu Świetlic.

Ferie zimowe 2013 dla "chatkowiczów".
Ferie zimowe 2013 dla „chatkowiczów”.

Do najważniejszych, które stały się już tradycją należą: bale karnawałowe Chatek, spartakiada, rajd górski, konkurs Scrabble, spotkania inaugurujące nowy rok szkolny, spotkania mikołajkowe, wspólne wigilie, liczne wycieczki, wyjścia do kina i na basen.

Szczególną formę pracy z dziećmi stanowią organizowane co roku kolonie letnie; w Orawce koło Jabłonki, w Brennej i na Słowacji.

Kierownicy „Chatek”

  • Chatka na Ratuszowej – Agnieszka Tomecka
  • Chatka na Głównej – Renata Pisarek
  • Chatka na 3-go Maja – Anna Tomeczek
  • Chatka na Piotra – Justyna Wysocka

Projekt jest dofinansowany przez UM Chorzów.