Stowarzyszenie Wspierania Twórczości i Rozwoju AKME

Adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów

Osoba do kontaktu: Karolina Janota
Telefon: 501-925-219