Stowarzyszenie Twój Czas

Osoba do kontaktu: Andrzej Noga
Telefon kontaktowy: 694 428 849

Cele:

  • prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze humanistycznym, językowym, przyrodniczym i matematycznym, sportowym, kulturalnym, muzycznym oraz przygotowaniu do dalszej kariery zawodowej,
  • działania prospołeczne, wspomaganie poprzez wolontariat takich instytucji jak hospicja, schroniska dla zwierząt, akcje doraźne, zbiórki żywności lub finansowe,
  • organizacja wypoczynku letniego, zimowego dla młodzieży, organizacja wycieczek oraz turystyki,
  • szkolenia dla nauczycieli oraz młodzieży i dorosłych w ramach integracji, promocji, walki z uzależnieniami, doradztwa zawodowego, psychologii grupy,
  • prowadzenie zajęć aktywizujących dla osób po 55 roku życia,
  • pozyskiwanie projektów krajowych i unijnych oraz wszelkich innych form finansowych mających na celu wspomaganie szeroko rozumianego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.