Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie

Adres: ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów
Telefon: 32/246-88-02
Adres e-mail: stowarzsympazso2@gmail.com
Adres www: sites.google.com/site/stowsympazso2/home

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie działań promujących szkołę i popularyzacja historii szkoły,
 2. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 3. współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły, w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 4. wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno-zawodowej uczniów,
 5. wspieranie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 6. wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie w działalności usługowej na rzecz środowiska,
 7. wspomaganie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji,
 9. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 10. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, prelekcji, warsztatów,
 11. fundowanie stypendiów.