Stowarzyszenie Kulturalne „Filmowy Chorzów”

Adres e-mail: kinopanorama@wp.pl

Cele: Upowszechnianie kultury filmowej, edukacja regionalna dorosłych i młodzieży, ochrona, popularyzacja regionalnego dziedzictwa kulturalno-filmowego.