Stowarzyszenie „Europa Silesia”

Cele: Prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej na rzecz społeczności Śląska.