Stowarzyszenie Akcjonariuszy Huty „Batory” SA. w Chorzowie – W LIKWIDACJI

Adres e-mail: kopol2@poczta.onet.pl

Cele:

  • Aktywizowanie akcjonariuszy do korzystania z należnych im uprawnień wobec spółki.
  • Udzielanie pomocy i motywowanie członków do wypełniania aktywnej roli akcjonariusza.