Fundacja POMOC MA MOC

Telefon: 516-836-797
Adres e-mail: nasza.fundacja@interia.pl

Celem Fundacji jest działalność w sferze pomocy społecznej i dobroczynności szczególnie w zakresie pomocy finansowej, materialnej, oraz rzeczowej  wsparcia psychologicznego dla osób samotnych, oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej, społecznej. Udzielania wsparcia w wyżej wymienionym zakresie dla osób samotnych i rodzin przebywających za granicą, które opuściły kraj z powodu trudnej sytuacji życiowej.