Warsztaty kulinarne FEAT

Od września 2015 realizujemy warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty zaplanowane są dla grup maksymalnie 12 osobowych. Przewidujemy 4 edycje warsztatów.