Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Jakie wsparcie?

500 zł/mc na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego, a na drugie i kolejne bez dodatkowych warunków.

Dla kogo?

Dla rodziców i opiekunów do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jak otrzymać?

Po złożeniu wniosku i otrzymaniu decyzji pieniądze wypłacane będą w gotówce lub na konto.


Wnioski przyjmowane są w Centrum Aktywizacji Społecznej od 01. kwietnia 2016 w następujących dniach i godzinach:

  • Poniedziałek-środa: 8:00-18:00
  • Czwartek: 8:00-15:00
  • Piątek: 8:00-14:00

Do pobrania:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej