Uczniowski Klub Sportowy „Silesia”

Cele: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.