Teen Challenge – Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Katowice, Pododdział Chorzów

tel. kontaktowy: 514-135-031
e-mail: kontakt@teenchallenge-katowice.eu
adres www: teenchallenge-katowice.eu
facebook: tckatowice

Celem Misji jest:

  1. Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym
  2. Pomoc osobom uzależnionym i niepełnosprawnym
  3. Rozwiązywanie problemów bezdomności
  4. Wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna, itp.