Szkoła Policealna „SOCIUS”

Adres: ul. Sportowa 25, 41-500 Chorzów
Telefon: 693-973-505
Tel./Fax: 32/241-17-31
Adres e-mail: rektorat@socius.edu.pl
Adres www: socius.edu.pl

Szkoła Policealna „SOCIUS” jest niepubliczną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej. Prowadzimy kształcenie policealne dla dorosłych, gdzie nauka odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej. Oferujemy również poradnictwo oraz kształcenie ustawiczne dla dorosłych.

Misją szkoły jest kształcenie profesjonalistów na miarę oczekiwań i potrzeb społecznych w kraju i Europie.

Cele:

  • umożliwienie permanentnego kształcenia na każdym etapie życia człowieka,
  • rozwijanie postaw poszukujących, krytycznych, otwartych, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania prawdy, szacunku dla racji i praw innych ludzi oraz patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
  • wyposażenie w wiedzę ogólną, zawodową i umiejętności związane z określonym zawodem,
  • przygotowanie do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji oraz pełnienia różnych ról w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
  • rozbudzanie potrzeby samokształcenia się.