Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek „Nadzieja”

Cele:
Działania na rzecz kobiet w zakresie schorzeń nowotworowych piersi.