Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagające Misje „Nazaret”

Cele: Inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz partycypowanie w procesie ich rozwoju. Podtrzymywanie tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego oraz budowanie poczucia tożsamości regionalnej.