Stowarzyszenie „Tradycja i Wsparcie”

Adres e-mail: janek160@interia.pl

Cele: Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej mieszkańców Śląska oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, tworzenie możliwości rozwojowych dla młodzieży, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących krajoznawstwa, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego, pielęgnacji krajobrazu regionu. Rozwoju demokracji i aktywnych postaw obywatelskich, prawidłowego wypoczynku, upowszechnienie sportu, aktywnej rekreacji.