Stowarzyszenie Sympatyków III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie

Adres: ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów
E-mail: stowarzsympazso2@gmail.com
Osoba do kontaktu: Bożena Pieszczek
Telefon: 663 736 844

Cele Stowarzyszenia:

 • wspieranie działań promujących szkołę i popularyzacja historii szkoły,
 • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 • współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły, w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno-zawodowej uczniów,
 • wspieranie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie w działalności usługowej na rzecz środowiska,
 • wspomaganie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji,
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, prelekcji, warsztatów,
 • fundowanie stypendiów,
 • udzielanie wsparcia Radzie Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie.