Stowarzyszenie „Rytm”

Cele: Rozpowszechnianie szeroko pojętej muzyki, organizowanie festiwali, koncertów muzycznych, aktywizowanie dzieci i młodzieży.