Stowarzyszenie Przyjaciół „Batko”

Adres siedziby: ul. Powstańców 6a, 41-500 Chorzów
Adres e-mail: stowarzyszeniebatko@gmail.com

Cele stowarzyszenia: Wspieranie działalności ZST nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na rozwój szkoły, wspieranie szkoły w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz krajoznawczych, aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz współpracy ze szkołą, współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, Kościołem Ewangelickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów regulaminu, prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz Szkoły, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia, wspieranie działalności innowacyjnej szkoły, inna działalność korzystna dla realizacji celów Stowarzyszenia.