Stowarzyszenie „Nie ma głupich”

Stowarzyszenie "Nie ma głupich"Adres: ul. Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów
Strona WWW: nmg.pewel.org

Cele: Celem Stowarzyszenia „Nie ma głupich” jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i marginalizacji życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

  • Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Niesienie pomocy materialnej niepełnosprawnym;
  • Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
  • Działania na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej;
  • Działania na rzecz społeczności lokalnych, wśród których mieszczą się ośrodki powołane przez Stowarzyszenie;
  • Zachęcanie osób spoza Stowarzyszenia do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków ich działalności;
  • Wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej dla osób niepełnosprawnych.