Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Katowicko-Częstochowski

Adres: ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów
Adres e-mail: snmbiuro@gmail.com
Strona WWW: snm.edu.pl

Cele: Inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania. Popularyzowanie w społeczeństwie matematyki oraz wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu się i roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z rozwoju myśli filozoficzno-matematycznej na przestrzeni wieków. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.