Stowarzyszenie „Nasz Park”

Adres e-mail: naszpark@vp.pl

Adres www: nasz-park.pl

Cele: działanie na rzecz ochrony parków w woj śląskim w tym w szczególności WPKiW. Podtrzymywanie tradycji narodoweji regionalnej mieszkańców śląska oraz szacunku dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu w zakresie promocji zdrowia kultury fizycznej, edukacji i ekologii. Organizowania wspólnot na rzecz rozwiązywania problemów środowiska poprzez: wyrażania opinii, spotkania z mieszkańcami, współpraca z mediami, organizacjami, wolontariatu itp.