Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15

Kukiz'15 - Potrafisz Polsko!Osoba do kontaktu: Marcin Wróblewski
Adres e-mail: wroblewski-marcin@wp.pl
Adres www: http://ruchkukiza.pl/stowarzyszenie/

O stowarzyszeniu:
„Polska budzi się z naszymi marzeniami! – hasło, które rozbrzmiewało w sercach tysięcy Polaków od początku 2015 roku, z pozoru banalne, niesie jednak niezwykle proste, szczere uczucia i przekaz. To fundament, na którym wspólnie budujemy „Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” – organizację, stanowiącą realną alternatywę dla pogrążonych w partiokratycznych, antyobywatelskich konfliktach partii politycznych. Nasze Stowarzyszenie opiera się na ideach patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i szacunku do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przysługujących im praw. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, dążymy do przywrócenia władzy w Ojczyźnie Narodowi. Chcemy razem kreować i tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie, które będzie skutecznie działało na rzecz uchwalenia nowej Konstytucji oddającej władzę zwierzchnią w ręce Narodu.

Polska oparta na ideałach etyki, moralności i transparentności może stać się rzeczywistością dzięki naszemu zaangażowaniu. Wspólnie możemy zerwać partiokratyczne więzy systemu, które zniewalają i uderzają w Naszą godność. Dołącz do nas i zacznij realizować marzenie o Polsce, która budzi się! O sile i działaniu Stowarzyszenia zadecydują trwałe fundamenty w postaci tworzonych oddolnie okręgowych struktur. Są budowane na Naszej wierze, zaangażowaniu, kreatywności oraz patriotyzmie. Będą reagowały i walczyły z patologiami życia społecznego oraz politycznego w najbliższym otoczeniu. Każdy regionalny oddział walczących o nową Konstytucję, będzie wyrazem sprzeciwu – wobec niesprawiedliwości dyktowanej nam przez „władzę” – składającym się na głośny, słyszalny w całej Polsce okrzyk realnych i pozytywnych zmian, dokonywanych w imię idei Wolności i Suwerenności.

Twórz i rozwijaj razem z nami patriotyczną, społeczną inicjatywę, nową polityczną rzeczywistość, wielką, bo obywatelską Polskę, zapisaną w nowej Konstytucji!”