Stowarzyszenie Kształcenia Alternatywnego „Wiedza Naszym Dobrem”

Adres e-mail: kontakt@wiedzanaszymdobrem.pl
Adres www: wiedzanaszymdobrem.pl

Cele:

  • Wspólna nauka języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
  • Działanie na rzecz pozaszkolnego poszerzenia wiedzy i rozwoju kulturalnego młodzieży i osób starszych.
  • Propagowanie czytelnictwa książek naukowych i nauka korzystania z nich.
  • Promowanie właściwego wykorzystania internetu jako źródła wiedzy, z poszanowaniem praw autorskich.