Stowarzyszenie „Koncepcja”

Adres internetowy: stowa.koncepcja
Facebook: stowarzyszeniekoncepcja
Osoba do kontaktu: Marek Pagacz
Telefon kontaktowy: 514 905 529
Adres e-mail: stowarzyszeniekoncepcja@gmail.com

O organizacji:

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na terenie Chorzowa, chcącym wesprzeć rozwój młodzieży i tym samym pomoc jej w znalezieniu „koncepcji” na życie!