Stowarzyszenie Gracie Barra Spartan Team Chorzów

Osoba do kontaktu: Roman Herman
Telefon: 510-242-701
Adres e-mail: gbspartanbjj@gmail.com

Cele:

 1. Prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży na terenie przede wszystkim województwa śląskiego,a także terenie całego kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;
 2. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportów chwytanych oraz innych sportów ruchowych;
 3. Propagowanie rozwoju brazylijskiego jiu-jitsu i innych dziedzin sportu wśród młodzieży,a także postaw otwartości i tolerancji społecznej;
 4. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fair play;
 5. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 6. Wspieranie młodych talentów, promocja sportowców i ich osiągnięć oraz nagradzanie zawodników za ich osiągnięcia sportowe;
 7. Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych);
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
 9. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia oraz sympatyków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;
 10. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych;
 11. Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami;
 12. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi w zakresie i w przedmiocie objętym celami stowarzyszenia.