Stowarzyszenie „Fish Eye”

Cele: działania w organizowaniu i promowaniu inicjatyw społecznych, promowanie postaw demokratycznych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również działania na rzecz kultury, sztuki, sportu, turystyki. Stowarzyszenie ma również na celu działania skierowane na promocję miast województwa śląskiego.