Stowarzyszenie „Chorzowski Klub Rowerowy”

Adres siedziby: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
Adres www: chkr.wyjazdowo.eu
Osoba do kontaktu: Joanna Tabor
Telefon: 500-079-924

Cele: Organizowanie rowerowych wycieczek i wyjazdów oraz wydarzeń o charakterze turystycznym, sportowym, społecznym i kulturalnym, popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej, integrowanie i rozwój środowiska rowerowego w Polsce, działania na rzecz infrastruktury przyjaznej rowerzystom, edukacja w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów oraz znajomości przepisów ruchu drogowego, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.