Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”

Adres e-mail: stowarzyszenie.lauba@gmail.com

Cele: udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Pomoc społeczna i osobom w trudnej sytuacji życiowej.