Stowarzyszenie „Błękitny Anioł”

Osoba do kontaktu: Mirosława Cogiel
Telefon: 506-053-691
Facebook: Stowarzyszenie „Błękitny Anioł”

Cele:

  • Działalność charytatywna
  • Działalność na rzecz pomocy dzieciom i dorosłym chorym i niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętych chorobą odkleszczową – Boreliozą.
  • Działalność na rzecz promowania kultury (wspólne wyjścia np. do teatru, kina).
  • Działalność na rzecz swoich członków, którzy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia.
  • Organizowanie warsztatów, prelekcji, festynów, imprez okolicznościowych.
  • Promowanie i organizacja wolontariatu.
  • Integracja osób chorych i niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
  • Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe.