Stowarzyszenia „Scena, Kamera, Edukacja”

Osoba do kontaktu: Agata Śliwa
Telefon: 502-071-121
Adres e-mail: agata@agatasliwa.pl

Cel stowarzyszenia: Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury, twórczości teatralnej oraz filmowej.