Śląska Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym im. Grzegorza Zymanka

Adres www: niepelnosprawni.slask.pl
Facebook: facebook.com/niepelnosprawni.slask

Cele: Organizacja i niesienie pomocy materialnej i innej osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności, pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzin, pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji i kształcenia. Propagowanie problemów likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, organizacja spotkań integracyjnych, osób niepełnosprawnych, wspólnych wyjazdów, wycieczek, obozów, wczasów itp.