Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych

sfis-logoAdres siedziby: ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów
Adres korespondencyjny: ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów
Telefon: 32/247-18-01
Adres e-mail: sekretariat@sfis.pl
Adres www: sfis.pl

Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych powstała w 2008 roku po to, by promować i rozwijać działania kulturalne i sportowe wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Miasta Chorzów, a także by służyć swoim wsparciem tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Jednym z celów Fundacji są działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Chcemy uczestniczyć w formowaniu się nowego pokolenia ludzi aktywnych, twórczych i odpowiedzialnie kształtujących swoje życie oraz społeczność, w której wzrastają i w której będą chcieli funkcjonować. To właśnie dla nich organizujemy projekty oraz programy profilaktyczne i integracyjne, działające nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w czasie wakacji letnich i zimowych.

Dzięki współpracy z partnerami z naszego regionu chcemy wyrównywać szanse naszej młodzieży, wspierać ich rozwój intelektualny, kulturalny, społeczny oraz fizyczny, tym samym dając im możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego i życiowego.

Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych swoimi działaniami obejmuje również osoby starsze i w podeszłym wieku, dla których tworzymy zajęcia integracyjne, kulturalne, dotyczące profilaktyki zdrowotnej, a także rekreacyjne i sportowe.

Działania Fundacji to również szeroka gama warsztatów, kursów oraz sesji szkoleniowych dla wychowawców, instruktorów, pedagogów i psychologów.