SDH Prymus

Cele:
Integracja i wszechstronne wsparcie grup lokalnych przedsiębiorców i handlowców, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.