Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców

Adres e-mail: sim-chorzow@wp.pl

Cele:

  • Integracja społeczności lokalnej wokół działań na rzecz miasta Chorzów.
  • Kształtowanie lokalnych środowisk samorządowych, gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i sportowych.
  • Promowanie samorządności wśród mieszkańców miasta Chorzowa.
  • Rozwiązywanie problemów społecznych miasta Chorzowa.
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Chorzowa.