Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Chorzowie

Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w ChorzowieAdres: ul. Czysta 7, 41-506 Chorzów
Adres e-mail: zk.chorzow@psouu.org.pl
Strona WWW: psouuchorzow.pl

Cele: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenia ich lu aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.